Усвојен план детаљне регулације „Индустријске зоне Самар“

На петој седници по хитном поступку одборници Скупштине града Крагујевца, усвојили су План детаљне регулације „Индустријске зоне Самар“ у КО Корман, који обухвата површину од 8,5 хектара ван подручја градског насеља Крагујевац.

Основ за израду плана је Просторни план града Крагујевца где је обележен као површински коп каменолом „Самар“ на коме је у међувремену завршена експлоатација минералних сировина чиме се стварају могућности за пренамену земљишта и формирање мање индустријске зоне, образложио је Иван Радуловић, градски урбаниста.

Неопходно је, појаснио је он, извршити техничку и биолошку рекултивацију деградираног терена спровођењем дефинисаних мера и активности за смањење утицаја експлоатације. Остало земљиште обухваћено планом је површине од око седам хектара и оно би се рационално користило за изградњу објеката привређивања, производних објеката, сервиса, складиштења, магацина, постројења, бетонских база и компатибилних садржаја уз неопходно инфраструктурно опремање. План је урађен на иницијативу Предузеће за путеве Крагујевац, закључио је Радуловић.