Одржана Јавна расправа о Нацрту закључка за Јавни конкурс за финансирање пројеката из области заштите животне средине за 2023. годину

Јавна расправа о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења и организација у области заштите животне средине средствима из буџета града у 2023. години одржана је данас у сали 105 зграде Градске управе са почетком у 12 сати. Позив за јавну расправу грађанима, удружењима и организацијама који се баве заштитом животне средине трајао је од 9. до 13. фебруара и у том периоду могли су да доставе предлоге, мишљења  и сугестије за измену закључка,  али до данас није стигао ниједан предлог , рекао је Стефан Никезић на одржаној јавној расправи о Нацрту закључка.

Нацртом закључка одређене су приоритетне области које тематски треба да буду обрађене кроз предлоге пројеката који ће се реализовати у 2023. години и који треба да допринесу заштити и унапређењу животне средине у јавном интересу града Крагујевца за који ће Градска управа за друштвене делатности расписати Јавни конкурс 20. фебруара. Конкурс ће бити отворен 15 дана а области за овогодишње остваривање права за доделу средстава из буџета града јесу  спровођење конкретних активности на решавању појединачних локалних проблема, акције чишћења, садње, уређења и оплемењивања простора и друге акције и кампање, као и управљање отпадом, заштита ваздуха, вода, земљишта, заштита од буке, заштита природних вредности, ублажавање климатских промена , спровођење Архуске конвенције, промоцију зелене економије, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, унапређење заштите животне средине  кроз јачање свести јавности о значају заштите животне средине, едукација и информисање јавности и активности које доприносе одговорном понашању и активном укључивању организација грађана и институција у заштиту животне средине и одрживи развој а којe су у складу са Планом развоја града Крагујевца 2021 – 2031.