Нове могућности за достојанствен рад младих у Србији

У организацији Уније послодаваца Србије, Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката „Независност“ у Крагујевцу је представљен пројекат „Нове могућности за достојанствен рад младих у Србији“. Реч је о пројекту који финансира CISU фонд у оквиру програма Министарства спољних послова Краљевине Данске, чији је циљ да унапреди социјални дијалог и подстакне сарадњу социјалних партнера у циљу заједничког деловаја за изналажење предлога за смањење стопе незапослености младих у Србији. Имплементацију у Србији координира локална невладина и непрофитна организација – Удуржење грађана иницијатива за развој и сарадњу.

У раду округлог стола који је био посвећен актуленом статусу и положају младих, активним мерама запошљавања, проблему укључености младих на тржиште рада и иновативним приступима запошљавања младих, учествовао је и Стефан Никезић помоћник градоначелника за унапређење положаја младих у локалној самоуправи.