Kragujevac nastavlja efikasano upravljanje imovinom kroz Program Exchange 5

U okviru grant šeme Programa Exchange 5 u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou, gradu Kragujevcu odobrena su sredstva za realizaciju projekta „Efikasno upravljanje imovinom – valorizacija imovine i novi organizacioni okvir. Ugovor je, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, koja je implementacioni partner u okviru Programa, potpisao zamenik gradonačelnika Kragujevca Ivica Momčilović.

Projekat u okviru prve komponente grant šeme Exchange 5, koji finansira Evropska unija, predstavlja nastavak i unapređenje projekta „Efikasno upravljanje imovinom – temelj lokalnog ekonomskog razvoja koji je Grad Kragujevac sa četiri partnerske opštine, Knić, Topola, Rekovac i Batočina dobio u okviru Programa EXCHANGE IV i realizovao u periodu od 2012. godine do 2015. godine.

Ukupna vrednost projekta „Efikasno upravljanje imovinom – valorizacija imovine i novi organizacioni okvir”, kojim je grad Kragujevac aplicirao kao nosilac, a opština Batočina kao partner je nešto preko 215.000 evra, od čega EU finansira preko 177.000 evra.

Cilj projekta je unapređenje organizacione strukture za upravljanje imovinom, izgradnja kapaciteta  u oblasti vrednovanja imovine, ažuriranje baze podataka o nepokretnostima, kao i popunjavanje centralnog registra kojim upravlja Republička direkcija za imovinu, kroz jačanje postojećih ljudskih, tehničkih i organizacionih kapaciteta za upravljanje imovinom.

Kako bi se ciljevi realizovali, planirana je i analiza IT opreme i nabavka projektom definisane tehničke opreme /računari, multifunkcionalni uređaji i laptopovi/ i unapređenje softvera za uravljanje imovinom. Unapređenje ljudskih i kadrovskih kapaciteta planirano je kroz obuke zaposlenih u oblasti utvrđivanja vrednosti imovine. Projektom, koji će trajati 18 meseci, predviđeno je i formiranje nove organizacione jedinice za procenu vrednosti imovine u okviru Gradske uprave.

Inače, Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je korisnik u smislu indirektnog upravljanja sredstvima, ugovaračko telo je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU pri Ministarstvu finansija, dok je Stalna konferencija gradova i opština implementacioni partner. Suštinski korisnici Programa, su lokalne samouprave u Srbiji i građani.

Projekti u okviru Komponente 1 Programa, obuhvatiće 48 jedinica lokalne samouprave (18 koordinatora i 30 partnera) i nekolicinu drugih korisnika (JKP, razvojne agencije, OCD).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *