Нови послови за младе у Крагујевцу

У оквиру пројекта “Нови послови за младе у Крагујевцу” , који град Крагујевац партнерски спроводи са Business Innovation Programs (BIPS) одржана је завршна конференција на којој су полазницима обуке за пчеларе уручени донаторски уговори и пчеларски пакети – кошнице, матице, ројеви и пчеларски алат.

Током имплементације пројекта “Нови послови за младе у Крагујевцу”, који је са 1,8 милиона динара финансирало Министарство омладине и спорта, 20 младих људи из руралних средина прошло је теоријску и практичну обуку из пчеларства као и обуку за ефикаснију економику газдинства. Тренинзи су се одржавали у Омладинском клубу Крагујевац, као и у пчелињацима у околини Крагујевца. То је само једна од циљних група која је обухваћена сетом иновативних активности које треба да допринесу бољој запослености и запошљивости младих.

Интересовање младих је било јако велико, за теоријску и практичну обуку у области пчеларства са сеоског подручја пријавило се 80 кандидата, казао је Владимир Доби из BIPS – а. Пројектом смо обухватили њих 20, којима додељујемо 60 кошница како би отпочели да се баве пчеларством као једном новом профитабилном делатношћу у оквиру примарне пољопривредне производње. Оно што је јако битно јесте да су поред обуке, добили основна средства за рад, а ми смо у сарадњи са нашим партнером, са којим смо раније спроводили неке пројекте, омогућили и тржиште за продају односно извоз њихових готових производа на тржиште Норвешке, наравно, уколико тај мед задовољи све аспекте квалитета.

Поред младих незапослених људи старости од 19 до 35 година са сеоског подручја, пројектом су обухваћени млади незапослени од 19 до 30 година који су завршили факултет, али немају стручно искуство, казао је Стефан Никезић помоћник градоначелника за унапређење положаја младих у локалној самоуправи. Пријавило се преко 460 кандидата за 15 слободних места по пројекту. Ми смо обезбедили практичну обуку у пет друштвено одговорних компанија и плаћену праксу, а они ће имати прилику, ако се докажу, да добију стално запослење. Трећу групу чине ученици четврте године средње школе, који су по завршетку школовања у дилеми да ли да се запосле или да наставе школовање на неком од факултета.

У овом циклусу поројкта, који ће бити реализован до краја 2019. године, циљ града Крагујевца и BIPS-а је да 480 ученика завршних разреда крагујевачких средњих школа добије прилику да учествује у групним и индивидуалним сесијама каријерног саветовања од стране каријерних практичара који су прошли обуку за пружање овог вида подршке младима по швајцарском моделу. Индивидуалне и групне сесије каријерног вођења, информисања и саветовања треба да допиринесу бољој информисаности младих о могућностима за наставак школовања, избор занимања, прекфалификацију, обуке на радном месту, као и да им помогну да одлуке везане за своју каријеру доносе у складу са актуелним захтевима тржишта рада.